Obchodní podmínky

I.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Tyto obchodní podmínky společnosti Ladies and babies s.r.o., se sídlem: Lázeňská 2329/56, 373 16 Dobrá Voda u Českých  Budějovic, IČO 08932051,DIČ CZ 08932051,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C  29654 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti kupní smlouvou uzavíranou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, provozovaného na internetové adrese www.lbshop.cz (dále jen „e-shop“).
 

2. Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „kupující“ nebo „kupující spotřebitel“).

3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě a mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Pro konkrétní kupní smlouvu se použijí obchodní podmínky ve znění účinném ke dni jejího uzavření.

6. V e-shopu mohou nakupovat pouze zákazníci z ČR a SR.

7. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou zároveň pro obě strany závazné. Kupující učiněním závazné objednávky v e-shopu  současně potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami pro dodávku objednaného zboží.

8. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.


II.
OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2. Předmětem kupní smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – potvrzené objednávce.

3. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

4. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní e-shopu.

5. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu včetně obchodních podmínek.

6. V případě jakéhokoli dotazu je kupující oprávněn kontaktovat prodávajícího na e-mailové adrese „obchod@lbshop.cz


III.
POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

1. Potvrzení objednávky prodávající obratem zašle kupujícímu na  e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce. O odeslání objednaného zboží na adresu kupujícího bude prodávající kupujícího informovat  na stejné e-mailové adrese.

2. V případě nejasností ohledně objednávky má prodávající právo kupujícího kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

 

IV.
PLATBA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Číslo účtu prodávajícího vedeného Komerční bankou, a.s. je : 123-1298380257/0100,  dále Fio banka číslo účtu  2501875832/2010.

 
 

2. Pro zaslání zboží prodávající využívá služeb České pošty, s.p.  (viz poštovní podmínky : https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/postovni-podmínky) a Zásilkovny.

3. Prodávající akceptuje pouze platbu 

 • bankovním převodem na účet,
 • online kartou.
4. Pokud kupující zvolí platbu bankovním převodem  nebo  online  kartou, platba  musí být  připsaná  na  účtu  prodávajícího   nejpozději  do 3 pracovních dnů od uskutečnění objednávky.
(UPOZORNĚNÍ : pečlivě zkontrolujte před odesláním platby správnost VARIABILNÍHO SYMBOLU, neboť  došlé platby systém prodávajícího „páruje“ s objednávkami automaticky a to na základě  správně vyplněných údajů v platebním příkazu. Pokud kupující po odeslání platby zjistí, že platební údaje omylem zadal nesprávně, ve vlastním zájmu je povinen kontaktovat prodávajícího na e-mailové adrese „obchod@lbshop.cz“ a prodávající provedenou platbu dohledá „ručně“).
 
5. Nebude-li platba za objednávku do shora uvedené doby připsána na účet prodávajícího (ev. pokud prodávající neobdrží od kupujícího informaci o důvodu zpožděné platby na emailové adrese „obchod@lbshop.cz“), má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit, objednávku zrušit a zboží uvolnit k dalšímu prodeji. O zrušení objednávky bude prodávající kupujícího informovat  e-mailem.
 
6. Prodávající objednané zboží vyexpeduje zpravidla do 2 pracovních dnů od přijetí platby. V případě, že zboží již nebude v době jeho zaplacení skladem, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího (e-mailem nebo telefonicky) za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupujícího nebude možno z důvodů na jeho straně kontaktovat, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit a objednávku zrušit. O této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího informovat e-mailem na emailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce zboží.

7. V případě, že kupující zvolí platbu dobírkou,  kterou neuhradí a objednané zboží nepřevezme, má prodávající vůči kupujícímu právo uplatnit náhradu nákladů na dopravu a balné.
 
V.
VÝMĚNA ZBOŽÍ
1. V případě nesprávného výběru zboží kupujícím Vám prodávající nepoužité a nepoškozené zboží (tj. v původním obalu a s cedulkou pokud ji produkt obsahuje) vymění za jiné zboží a to i za  jiný druh zboží. Přesný postup pro výměnu zboží je popsán v příslušném formuláři  (ke stažení níže). Zboží k výměně je možné zaslat prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od jeho obdržení. Náklady spojené s výměnou zboží (poštovné) nese v plné výši kupující.
 

VI.
VRÁCENÍ ZBOŽÍ
1. V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo do 14 dnů od obdržení zboží odstoupit od kupní smlouvy a zboží bez udání důvodu vrátit bez jakékoli sankce.

2. Zboží musí kupující odeslat doporučeně pouze Českou Poštou na adresu  sídla prodávajícího (Ladies and babies s.r.o., Lázeňská 2329/56, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic).
 

Zásilkovna-Výdejní místo

Vratkové kódy pro vrácení Zásilkovnou zákazníkům nezasíláme.

Adresa

Ladies and babies s.r.o.  

Výdejní místo: Poštovna-caffe , Vodní 91/80 , 37006 Č.Budějovice

Vaše vrácené zásilky vyzvedáváme pouze jednou týdně - jakmile zásilku převezmeme, budeme Vás informovat na Váš e-mail.
 

 

Ze Slovenska pouze Zásilkovnou.

Vratkové kódy pro vrácení Zásilkovnou zákazníkům nezasíláme.

Adresa

Ladies and babies s.r.o.  

Výdejní místo: Poštovna-caffe , Vodní 91/80 , 37006 Č.Budějovice 

Vaše vrácené zásilky vyzvedáváme pouze jednou týdně - jakmile zásilku převezmeme, budeme Vás informovat na Váš e-mail.
 
 
 
3. V žádném případě nelze zboží vracet poštou na dobírku nebo posílat jiným dopravcem než Českou poštou nebo Zásilkovnou.Jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.

4. Vrácené zboží musí být zcela v původním stavu, tj.  neprané, nepoškozené, nenošené, nežehlené, bez zápachu (parfémy, voňavky, cigaretový kouř apod.) a označené původní identifikační etiketou zboží pokud jí produkt obsahuje. Také je nutno doložit doklad o nabytí – fakturu (pokud vratka obsahuje jeden nebo několik kusů z většího počtu, postačí kopie dokladu).
(UPOZORNĚNÍ : Prodávající apeluje na kupující, aby vracené zboží neposílali  ve stavu, ve kterém by si sami nepřáli, aby jim zboží od e-shopu přišlo a respektovali názor prodávajícího, že zasílat zpět nošené oblečení, obuv apod. zboží  je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku mezi prodávajícím a kupujícím a velmi „nefér“ vůči budoucím kupujícím, kteří si  vrácené zboží ev. zakoupí. (Pozn.: Bohužel se jedná o tak častou situaci, že je prodávající nucen těmto nepoctivým praktikám čelit níže uvedenou úpravou obchodních podmínek)).

5. Kupující souhlasí s tím, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno či jinak znehodnoceno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody tím vzniklé, nebo nárok na neuznání vratky. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 
6. Kupující odpovídá za škodu způsobenou také při přepravě vraceného zboží v důsledku volby nevhodného obalu (např. originální krabice od bot v žádném případě neslouží jako poštovní obal...) a prodávající vrátí v takovém případě kupujícímu  kupní cenu poníženou o náhradu škody, nebo si vyhrazuje právo vratku nepřijmout. Náklady spojené s odesláním nepřijaté vratky zpět kupujícímu  (především poštovné) ponese strana kupující.

7. Řádné vrácení zboží lze kompenzovat dvěma způsoby:
 • vrácením kupní ceny převodem na bankovní účet do 14 dnů od obdržení vráceného zboží
 • vystavením Voucheru ve stejné hodnotě za vrácené zboží.

 VII.
STORNO OBJEDNÁVKY
1. Objednávku lze v e-shopu  bezplatně   stornovat  nejpozději  do 24 hodin od  objednání,  ale pouze v případě, že objednávka nebyla ještě vyexpedována (platí hlavně u dobírek).
 
VIII.
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ PRODÁVAJÍCÍHO (reklamace)
1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat
 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupení od smlouvy.
 
6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.
 
7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy).

10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 
14. Prodávající je povinen přijmout písemnou reklamaci  v sídle společnosti - Ladies and babies s.r.o., Lázeňská 2329/56, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic. Kupující je povinen spolu s písemnou reklamací předložit (doručit) reklamované zboží. Bez předložení zboží nelze reklamaci uznat.

15. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Písemné potvrzení vydává prodávající kupujícímu elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zboží. Touto formou vede prodávající případnou další související komunikaci s reklamujícím kupujícím.

16. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

17. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

18. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace elektronickou formou na  e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce reklamovaného zboží.

19. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

20. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

21. Volbu způsobu reklamace má kupující.

22. Prodávající si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztahy s takovým kupujícím, jehož reklamace  jsou opakovaně vyřízeny jako neoprávněné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní.

23. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

IX.
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící tento internetový obchod jako je grafické zpracování včetně fotografií nabízeného zboží a popisy zboží jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

4. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu.

5. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 
X.
SPOTŘEBITELSKÉ SPORY
1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím  spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

 

 
Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz